Omdat inzicht de eerste stap naar verbetering is
Feedback, een goede start voor ontwikkeling
De feedbackcultuur; op basis van feedback, analyseren, aanpassen, fouten mogen maken en verbeteren

Waarom Microfeedback

Omdat ontwikkelen nog nooit zo makkelijk is geweest

Real time

Door middel van onze laagdrempelige software, is real time kortcyclische feedback nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Dialoog

Doordat we een dialoog opbouwen tussen de feedback vrager en respondenten, zijn we in staat om ontwikkelpunten snel boven tafel te krijgen en de voortgang hiervan inzichtelijk te maken.

inzicht

Microfeedback geeft inzicht in sterke kanten en ontwikkelpunten van jezelf of jouw organisatie en helpt je ontwikkelen door tips, documenten en video’s te koppelen aan feedback.

verbinding

Door de aanpassingen op de juiste manier met de respondenten te communiceren en door te voeren, ontstaat er verbinding tussen jou en de klant. Met als doel: ontwikkeling


Microfeedback = Ontwikkeling

Individuele ontwikkeling

De functionaliteit waar het allemaal mee is begonnen. Docenten kunnen door gebruik te maken van Microfeedback, feedback vragen aan studenten. Door de feedback te analyseren en daarna op basis van de feedback de dialoog aan te gaan met de studenten, krijgt de docent concrete handreikingen om zijn/haar onderwijs te verbeteren. Deze handreikingen kunnen door de docent weer in het onderwijs worden gebruikt en na een paar weken weer van feedback worden voorzien. De feedback van de verschillende lessen, kan steeds op een overzichtelijke manier met elkaar worden vergeleken. Zo ontstaat er een verbeterloop die resulteert in beter onderwijs en meer tevreden studenten. De individuele docent kan feedback vragen aan studenten, collega docenten, het werkveld en tot slot kan hij/zij zelf de feedbackvragen invullen. De resultaten kunnen met elkaar worden vergeleken en zo werkt Microfeedback dus ook als 360 graden ontwikkeltool.

Teamontwikkeling

Doordat er binnen het onderwijs steeds meer met resultaat verantwoordelijke teams wordt gewerkt, neemt de behoefte aan tools voor teamontwikkeling ook toe. Daarom is er een teamscan toegevoegd, waarmee het mogelijk is om ontwikkelpunten van de teams boven tafel te krijgen en kunnen problemen veel eerder worden gesignaleerd en worden aangepakt. De scan wordt door alle leden van het team en de teamleider ingevuld. Hierdoor wordt dus ook duidelijk of er verschillen zitten tussen de zienswijze van de teamleden onderling en de verschillen tussen de zienswijze van de teamleden en de teamleider. Deze scan kan als input dienen voor het team en de leidinggevende om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot o.a. teamdoelstellingen, resultaten, verantwoordelijkheid, communicatie, effectiviteit, houding en borging. Aangezien dit anoniem gebeurt en door alle teamleden kan dit goed worden ingezet als ontwikkeltool en nooit als beoordelingstool worden gebruikt.

Onderwijs ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de teams kan ook het curriculum onder de loep genomen worden en kunnen docenten met microfeedback tijdens het blok feedback vragen op het curriculum. Door dit regelmatig te doen en de studenten terugkoppeling te geven over de aanpassingen die zullen worden doorgevoerd op basis van hun feedback ontstaat een feedbackloop, voelen studenten zich meer betrokken bij het onderwijs en zal de tevredenheid van studenten en docenten toenemen. Veel problemen kunnen snel worden aangepakt, ook richting de NSE (binnen het HBO) of Jobmonitor (binnen het MBO) is dit een pre, aangezien Microfeedback op elk moment ingezet kan worden en er dus steeds gemeten kan worden of de aanpassingen aan het onderwijs ook daadwerkelijk als verbeteringen worden ervaren door studenten en het werkveld.

Direct aan de slag?

Over Microfeedback

Omdat ontwikkeling in ieders belang is

Microfeedback is een innovatieve app die je helpt bij het versnellen van ontwikkeling door het gebruik van feedback. Door actieve terugkoppeling, een gebruiksvriendelijk interface en software die werkt op ieder apparaat en waarvoor geen installatie nodig is, hoeft cruciale informatie nooit meer verloren te gaan en is de organisatie altijd realtime op de hoogte van haar sterke punten en de onderwerpen die aandacht vragen.

 • Software-As-A-Service
  Direct aan de slag zonder risico

 • Gebouwd om te groeien
  Start als pilot en rol het uit richting de complete organisatie

 • Met het Microfeedback Dashboard
  Alle data in één overzicht

 • Gebruiksvriendelijk
  Vanaf elk apparaat

Direct aan de slag?

We komen graag met je in contact

Contact Us
Voornaam
Achternaam
reCAPTCHA