June 22, 2018

Ontwikkeling

Individuele ontwikkeling

De functionaliteit waar het allemaal mee is begonnen. Docenten kunnen door gebruik te maken van Microfeedback, feedback vragen aan studenten. Door de feedback te analyseren en daarna op basis van de feedback de dialoog aan te gaan met de studenten, krijgt de docent concrete handreikingen om zijn/haar onderwijs te verbeteren. Deze handreikingen kunnen door de docent weer in het onderwijs worden gebruikt en na een paar weken weer van feedback worden voorzien. De feedback van de verschillende lessen, kan steeds op een overzichtelijke manier met elkaar worden vergeleken. Zo ontstaat er een verbeterloop die resulteert in beter onderwijs en meer tevreden studenten. De individuele docent kan feedback vragen aan studenten, collega docenten, het werkveld en tot slot kan hij/zij zelf de feedbackvragen invullen. De resultaten kunnen met elkaar worden vergeleken en zo werkt Microfeedback dus ook als 360 graden ontwikkeltool.

Teamontwikkeling

Doordat er binnen het onderwijs steeds meer met resultaat verantwoordelijke teams wordt gewerkt, neemt de behoefte aan tools voor teamontwikkeling ook toe. Daarom is er een teamscan toegevoegd, waarmee het mogelijk is om ontwikkelpunten van de teams boven tafel te krijgen en kunnen problemen veel eerder worden gesignaleerd en worden aangepakt. De scan wordt door alle leden van het team en de teamleider ingevuld. Hierdoor wordt dus ook duidelijk of er verschillen zitten tussen de zienswijze van de teamleden onderling en de verschillen tussen de zienswijze van de teamleden en de teamleider. Deze scan kan als input dienen voor het team en de leidinggevende om een vinger aan de pols te houden met betrekking tot o.a. teamdoelstellingen, resultaten, verantwoordelijkheid, communicatie, effectiviteit, houding en borging. Aangezien dit anoniem gebeurt en door alle teamleden kan dit goed worden ingezet als ontwikkeltool en nooit als beoordelingstool worden gebruikt.

Onderwijs ontwikkeling

Naast de ontwikkeling van de teams kan ook het curriculum onder de loep genomen worden en kunnen docenten met microfeedback tijdens het blok feedback vragen op het curriculum. Door dit regelmatig te doen en de studenten terugkoppeling te geven over de aanpassingen die zullen worden doorgevoerd op basis van hun feedback ontstaat een feedbackloop, voelen studenten zich meer betrokken bij het onderwijs en zal de tevredenheid van studenten en docenten toenemen. Veel problemen kunnen snel worden aangepakt, ook richting de NSE (binnen het HBO) of Jobmonitor (binnen het MBO) is dit een pre, aangezien Microfeedback op elk moment ingezet kan worden en er dus steeds gemeten kan worden of de aanpassingen aan het onderwijs ook daadwerkelijk als verbeteringen worden ervaren door studenten en het werkveld.